Flickr1024 图像场景数据集

数据集下载 磁力链 下载帮助

Flickr1024 数据集是一个大型的图像数据集,由 1024 个高质量的图像对组成,涵盖了各种各样的场景。该数据集可用于图像分类等领域使用。

1 做种 0 下载 1098 已完成
  • Flickr2014/README.md 854 B
  • Flickr2014/README.txt 854 B
  • Flickr2014/data/Test.rar 291.43 MB
  • Flickr2014/data/Train.rar 2.08 GB
  • Flickr2014/data/Validation.rar 292.58 MB