PTB-TIR 热红外行人跟踪数据集

日期

10 个月前

大小

618.97 MB

机构

发布地址

sites.google.com

许可协议

其他

特色图像

PTB-TIR 是一个热红外 (Thermal InfraRed) 行人跟踪数据集。该数据集包括 60 个带有手动标注的 TIR 序列。每个序列有九个属性标签用于基于属性的评估。

PTB-TIR.torrent

做种 1

下载中 0

已完成 17

总下载 41

 • PTB-TIR/
  • README.md
   973 字节
  • README.txt
   1.9 KB
   • data/
    • tirsequences_new.rar
     618.97 MB